ΑΘΗΝΑ: Ερμού 110 3oς Όρ.

ΤΗΛ. 210 3218435 FAX.3219241

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Αφροδίτης 6

Τηλ. 2310 527 962 FAX:528 664

Ε- MAIL: service@kentokart.gr, tourisbros@otenet.gr